วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ผมจะปลูกพืชผสมผสานอย่างไร

ผมจะปลูกพืชผสมผสานอย่างไร
1. เราจะต้องถางหญ้าและพรวนดินและนำเมล็ดมาใส่แล้วเอาน้ำรดและหาฟางมาวางทับไว้บนดินเพื่อจะได้ให้พื้นที่ชื่นอยู่เสมอ
2. ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแต่ใช่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแทน
3. ดินต้องปรับปรุงเพื่อให้ข้ากับสภาพของพืชได้ดีคือการขุดพลิกหน้าดินขึ้นมา
4. วางแผนการปลูกไว้ว่าควรปลูกแบบไหนอย่างไรเพื่อจะได้ผักที่มีคุณภาพ
5. เมื่อปลูกพืชผักจนโตพอที่ขายได้แล้วก็ทำการขุดรากออกแล้วนำเมล็ดพันธ์พืชผักมาปลูกแซมไว้ เช่น ปลูกผักคะน้าเมื่อคะน้าโตพอที่จะขายได้ก็ถอนแล้วนำข้าวปลูกแทน
6. เมื่อผลิตออกให้ในจำนวนมากเราก็สามารถเก็บไว้กินเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปขาย เช่น มะเขือเทศ พริก ถั่วเขียว เป็นต้นเมื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น: